İSTE 2017-2018 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı Önlisans ve Lisans Düzeyinde Yatay Geçiş İlanı

Yatay geçiş başvurusunda bulunacak öğrenciler; başvurmak istediği bölümün/programın bağlı olduğu okula, şahsen veya noter vekili aracılığıyla müracaat edeceklerdir. Ayrıca öğrenciler yatay geçiş başvurusunu çevrimiçi (online) olarak da yataygecis.iste.edu.tr web sayfasından yapabileceklerdir. Yatay geçiş sonuçları İSTE Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı'nın web sayfasında (http://www.iste.edu.tr/oidb) ilan edilecektir. 

 

ÇEVRİMİÇİ (ONLİNE) BAŞVURULARDA DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR

  • Başvuru esnasında sisteme yüklenilen belgeler pdf formatında ve 1 mb boyutu geçmeyecek şekilde olmalıdır. 
  • Adaylar, birden fazla programa başvurabilir. Ancak her başvuru için ayrı ayrı kayıt oluşturmak zorundadır.
  • Adaylar, yatay geçiş başvurusunu tamamladıktan sonra; muafiyet işlemi için çevrimiçi başvuru yapabilirler. Bu işlem için doldurulması gereken alanlar titizlikle doldurulmalı, ders içerikleri sisteme yüklenmeli veya kayıtlı olunan üniversitenin bologna ders bilgi paketini/ders içeriklerini gösteren web adresi sisteme yazılmalıdır. 
  • Elektronik ortamda istenilen bilgilerde ve kayıt esnasında istenilen belgelerde yanlış beyanda bulunanlar, tahrifat yapanlar ile ilanda belirtilen şartları taşımayanlar başarılı olsalar dahi kayıtları yapılmayacak olup, bu şekilde aday kaydı veya kesin kaydı yapılmış olan öğrencilerin de kaydı silinecektir. 
  • Adayların, çevrimiçi başvuru sistemi için kullandıkları e-mail adreslerine Üniversitemizden gönderilen e-postaları kontrol etmeleri, mağduriyet yaşanmaması açısından büyük önem taşımaktadır.
  • DGS sonucunda üniversitelere yerleşen öğrenciler ile 2014 yılı öncesinde Üniversitelere kayıt olan öğrenciler, başvurmak istediği bölümün/programın bağlı olduğu okula şahsen veya noter vekili aracılığıyla yatay geçiş başvurusu yapabileceklerdir.

 

BAŞARI DURUMUNA GÖRE YATAY GEÇİŞ

Başarı durumuna göre yatay geçiş ile sadece önlisans programlarımıza yurtiçinden öğrenci alınacaktır. Başvuruların değerlendirmesi okulların ilgili kurulları tarafından "Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal İle Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılmasına İlişkin Yönetmelik" e göre yapılacaktır. İlgili yönetmeliğe erişmek için Tıklayınız 

 

MERKEZİ YERLEŞTİRME PUANINA (EK MADDE-1)  GÖRE YATAY GEÇİŞ

Ek Madde -1'e göre yatay geçiş ile önlisans ve lisans programlarımıza öğrenci alınacaktır. Başvuruların değerlendirmesi okulların ilgili kurulları tarafından "Yatay Geçiş Ek Madde-1 Usul ve Esasları" na göre yapılacaktır. "Yatay Geçiş Ek Madde-1 Usul ve Esasları" na erişmek için Tıklayınız

Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nin  geçmiş sınavlardaki sayısal bilgilerine erişmek için Tıklayınız. (Üniversitemize bağlı okulların 2015 yılı öncesi sayısal bilgileri için; Mustafa Kemal Üniversitesi'nin sayısal bilgileri incelenmelidir.)


"Başarı Durumuna Göre Alınacak Yurtiçi Öğrenci Kontenjanları" isimli dosyayı indirmek için TIKLAYINIZ

"Başarı Durumuna Göre İstenilen Belgeler ve Yatay Geçiş Takvimi" isimli dosyayı indirmek için TIKLAYINIZ

"Ek Madde 1'e Göre İstenilen Belgeler ve Yatay Geçiş Takvimi" isimli dosyayı indirmek için TIKLAYINIZ

"Başvuru Formu" isimli dosyayı indirmek için TIKLAYINIZ