Genel Öğrenci Akademik Kampüs

Sürekli İşçi Kadrolarına Geçirilmek Üzere Yapılacak Yazılı Sınav ile Sözlü Sınava İlişkin Duyuru

24 Aralık 2017 tarihli ve 30280 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “696 sayılı Kanun Hükmünde Kararname” İle 01 Ocak 2018 tarihli ve 30288 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren  “Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alımı Sözleşmeleri Kapsamında Çalıştırılmakta Olan İşçilerin Sürekli İşçi Kadrolarına veya Mahalli İdare Şirketlerinde İşçi Statüsüne Geçirilmesine İlişkin 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Geçici 23 ve  Geçici  24 üncü Maddelerinin Uygulanmasına Dair Usul ve Esaslar" çerçevesinde sürekli işçi kadrosuna geçiş için yapılan başvurulara ilişkin ön inceleme ve esas inceleme sonucunda sınava girmeye hak kazananlar, usul ve esasların 14/1. maddesi gereği yazılı ve sözlü sınava tabi tutulacaktır.

Sınavlar; Rektörlük Binası (Barbaros Hayrettin Gemi İnşaatı ve Denizcilik Fakültesi Binası)  Mavi Salonda yapılacak olup, tarihi ve saatleri ilanımız ekindeki Özel Güvenlik Firması Çalışanlarına Ait Liste ile Temizlik Firması Çalışanlarına Ait Listede isimlerinin karşılarında belirtilmiş ve Üniversitemizin (www.iste.edu.tr) resmi internet sayfasında ilan edilmiştir. Yapılan ilan, usul ve esasların 14/2 maddesi gereği tebliğ hükmüne geçtiğinden ilgililere ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

Sınav Kuruluna İtiraz:"Özel Güvenlik Personeli Listesi" isimli dosyayı indirmek için TIKLAYINIZ

"Temizlik Personeli Listesi" isimli dosyayı indirmek için TIKLAYINIZ